Thông báo bảo trì hệ thống 15/5/2021

Source: iggtrade.comDate:2021-05-15

Kính gửi tất cả khách hàng,
Do bảo trì máy chủ được thực hiện bởi bên thứ 3 tại Hồng Kông, nhà cung cấp sẽ tắt máy chủ và tất cả các hệ thống sẽ ngừng hoạt động để
tiến hành nâng cấp vào Thứ Bảy, ngày 15/05/2021 đến 15:00 Chủ Nhật 16/05/2021
Quý khách hàng sẽ không truy cập được vào giao diện trên web và nền quản lý.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

-------------------------------

Dear All Clients,
Due to server maintenance done by the 3rd party server provider in Hong Kong, the provider will shut down the servers and all systems will be down to update on Saturday (May 15th 2021) to 15:00 Sunday (May 16th 2021)(GMT+7)
There will be no access to platforms or CRM, directly and via API.
We apologize for the inconvenience.