THÔNG BÁO - HỖ TRỢ THỜI HẠN BONUS

Nguồn gốc: iggtrade.comNgày tháng:2020-12-07

Kính gửi các nhà giao dịch tại sàn GGTrade Việt Nam.

 

Từ ngày 01/06/2020, sàn giao dịch GGTrade xin thông báo thời gian giao dịch cho các tài khoản yêu cầu Bonus.

 

Cụ thể như sau:

 

Bonus 20% và 30% (bonus 30% chỉ hỗ trợ khi có chương trình khuyến mãi giao dịch từ GG) : Thời hạn 30 ngày.

 

Bonus 50% và 75% : Thời hạn 90 ngày

 

Bonus 100% : Thời hạn 120 ngày

 

Lưu ý: Thông báo này chỉ áp dụng cho thời hạn hỗ trợ bonus , điều kiện khối lượng giao dịch và lượng thắng lãi vẫn như trước.

 

GG xin trân trọng cảm ơn.