• Thông báo bảo trì đột xuất
  Nguồn gốc:GGtrade.vn  Ngày tháng:2020-02-28 10:32:48

  Kính gửi tất cả khách hàng,


  Do bảo trì máy chủ được thực hiện bởi bên thứ 3 tại Hồng Kông, nhà cung cấp sẽ tắt máy chủ và tất cả các hệ thống sẽ ngừng hoạt động vào hôm nay (thứ Sáu ngày 28 tháng 2) từ 22:00 giờ. Hồng Kông (GMT + 8, vào lúc 21 giờ Việt Nam). Vì vậy, sẽ không truy cập được vào giao diện trên web và nền quản lý.


  Thời gian bắt đầu kế hoạch: 2020-02-28 21:00 


  Thời gian kết thúc dự kiến: 2020-02-29 09:00 


  Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.