• THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NGÀY TỔNG THỐNG MỸ 17-02-2020
  Nguồn gốc:GGtrade.vn  Ngày tháng:2020-02-14 10:49:51

   

  Kính gửi: Quý khách hàng


  Vì ngày 17 tháng 02 năm 2020 là ngày Tổng Thống Mỹ, nên thời gian giao dịch của thị trường sẽ được thay đổi như sau:


  ·      Tất cả các giao dịch chứng khoán, chỉ số, hàng hóa đến từ các sàn giao dịch Mỹ sẽ đóng cửa. Nhưng tất cả các loại tiền tệ, tiền điện tử sẽ mở như bình thường.


  Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng.

   


                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                           

   


  To: All Clients


  Due to the U.S Presidents’ Day on 17 February 2020 (Monday), the trading hour will be amended as followings:


  ·      Stock, indices, commodities that come from US exchnges wilbe closed. But all currencies, crypto will open as usual.


  Thank you for your kind attention.